Druhy výrobkov

Naša spoločnosť STAVOINDUSTRIA SK,a.s. ponúka široký sortiment certifikovaných betónových zmesí vyrábaných podľa platných noriem.

VYRÁBAME:

  • betón v pevnostných triedach C8/10 až C30/37 STN EN 206-1
  • betón s maximálnym priesakom 50 mm podľa STN EN 12390-8 (vodotesný)
  • betón pre cementobetónové kryty (CB) vozoviek podľa STN 73 6123
  • hydraulicky stmelené zmesi podľa CBGM STN EN 14227-1
  • STN EN 206-1 C16/20 Dmax 4 (poter)
  • drátkobetón
  • betón s polypropylénovými vláknami
  • ľahčený betón (perlitbetón, ekostyrénbetón)
  • podľa požiadavky zákazníka
© 2023 by STAVOINDUSTRIA SK, a.s. / Created by crea:do s.r.o.