STAVOINDUSTRIA SK, a.s.

Galvaniho 12,
821 04 Bratislava 

Zapísaná v obch. reg. : Okr. súd Bratislava I. , oddiel : Sa, vložka : 2312/B 
IČO : 35 777 320 
DIČ : 2020244633 
DIČ pre daň : SK2020244633

Prevádzka:

STAVOINDUSTRIA SK, a.s. betonáreň

Cukrová 6, 
917 01 Trnava 

Vedúci CB TRNAVA 
Matúš Jedinák 
 +421 905 494 323 
 info@stai.sk

Dispečing 
 +421 903 705 740 

© 2024 by STAVOINDUSTRIA SK, a.s. / Created by crea:do s.r.o.